حسین! گوشه ی چشمی٬ که حرفها دارم:
دلم گرفته ٬فقط شوق "کربلا" دارم
تو سر پناه منی٬ یک نگاه کن آقا!
مگر به غیر حسینیه من کجا دارم؟!


حرم نرفتم و حال دلم وخیم شده
خدا به خیر کند من هنوز جا دارم
دلم گرفته ٬ولی وقتی کربلا دور است
دلم خوش است که من "مشهد الرضا" دارم
چقدر فاصله افتاد و مشهدی نشدم...
دلم شکسته ٬ببین که منم خدا دارم!
حسین! ماه محرم شروع عشق من است
وگرنه من همه ی سال هم عزادارم
تمام دلخوشی ام این شده که هیئتی ام
قسم به حضرت زهرا س٬فقط تو را دارم...
به زیر دین حسینم ولی خدا را شکر
که صاحبی چو ابالفضل با وفا دارم...

یحیی نژاد سلامتی


پ ن: باب الجواد راه ورودی قلب توست... حاجت رواست هر که از این راه می رود